นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.บุคคลที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ผู้ให้บริการและหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์นี้คือ
W4 Marketing AG
Idastrasse 14
8003 Zürich

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราคือ Corinna Theune.

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ทาง customer-care(at)w-4.com.

เจ้าของข้อมูลใด ๆ ที่มีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ตลอดเวลา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งาน

2.1 How do we manage personal data?

การปกป้องข้อมูลมีความสำคัญสูงเป็นพิเศษในบริษัทของเรา เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลตามกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โดยหลักการแล้วการใช้หน้าอินเทอร์เน็ตของเราเป็นไปได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความประสงค์ที่จะใช้บริการบางอย่าง (เช่น แบบฟอร์มการติดต่อ การลงทะเบียนจดหมายข่าว) บนเว็บไซต์ของเรา อาจจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หากจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลดังกล่าว การปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย โดยทั่วไปเราได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป
(ต่อจากนี้ไปคือ GDPR) และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละประเทศ


2.2 วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราต้องการแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทราบเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม ใช้ และประมวลผลโดยทางเรา นอกจากนี้เราต้องทำการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ


2.3 มาตรการทางเทคนิคและองค์กร

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลผ่านเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์และบล็อกของเราได้รวมใบรับรอง SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ใบรับรอง SSL ใช้เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่แลกเปลี่ยนผ่าน HTTP อย่างไรก็ตาม โดยหลักการแล้วการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอาจมีช่องว่างด้านความปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันการป้องกันที่สมบูรณ์ได้


2.4 พื้นฐานทางกฎหมาย

ความยินยอม (มาตรา 19 ของ PDPA)
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือเอกสารสำคัญเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือสถิติ (มาตรา 24(1) ของ PDPA)
การป้องกันหรือปราบปรามอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูล (มาตรา 24(2) ของ PDPA)

เมื่อจำเป็นสำหรับสัญญากับเจ้าของข้อมูลหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนทำสัญญา (มาตรา 24(3) ของ PDPA) เพื่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 24(4) ของ PDPA) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล บุคคลอื่น หรือนิติบุคคล ยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวถูกแทนที่ด้วยสิทธิ์พื้นฐานของเจ้าของข้อมูลในข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอ (มาตรา 24(5) ของ PDPA) และ ภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ (มาตรา 24(6) ของ PDPA)2.5 การจัดเก็บและการลบ

เมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ หากไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวได้ จะต้องระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่คาดหวังตามมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบหรือปิดใช้งานทันทีที่วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเสร็จสิ้นลง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บไว้นอกเหนือจากนั้น หากสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปหรือระดับประเทศในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เราในฐานะบริษัทอยู่ภายใต้การจัดเตรียมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว


3. การตลาดออนไลน์และการสื่อสารดิจิทัลกับ HUBSPOT

เราใช้ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ HubSpot ของบริษัทอเมริกา (Hubspot Inc., 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland) เราใช้บริการจาก Hubspot เพื่อให้เว็บไซต์และบล็อกของเราสร้างขึ้นมาได้จริง Hubspot เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์แบบบูรณาการที่ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของการตลาดดิจิทัล การขาย และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เรายังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดและเป็นมิตรกับผู้ใช้


เราใช้ Hubspot สำหรับ:

 • แบบฟอร์มการติดต่อเพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการติดต่อเราได้ง่าย
 • สมัครรับจดหมายข่าวและส่งจดหมายข่าว
 • การจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ของเรา www.w-4.ch และบล็อกของเรา https://blog.marketingblatt.com/
 • แสดงความคิดเห็นในบล็อกของเราตลอดจนสมัครรับการอัปเดต Blog
 • การสร้างหน้า Landing Page ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาและมีตัวเลือกการโต้ตอบ เช่น ติดต่อเราหรือดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค Infographic ใบปลิว หรือเอกสารข้อมูลอื่นๆ
 • การเชื่อมโยงโซเชียลมีเดียหรือการแชร์โซเชียลมีเดีย
 • การประเมินการใช้เว็บไซต์ของเรา (เช่น การเข้าถึง หน้าที่เยี่ยมชม ระยะเวลาการเข้าพัก ฯลฯ) ตลอดจนการประเมินการใช้จดหมายข่าวของเรา (อัตราการเปิด อัตราการคลิก การยกเลิกการสมัคร ฯลฯ)

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล พื้นฐานทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลาของการจัดเก็บ
และความเป็นไปได้ของการโต้แย้ง โปรดดูข้อที่ที่ 3.1 ถึง 3.6

เนื้อหาของเว็บไซต์ของเรารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเราหรือเมื่อลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ HubSpot ซึ่งเป็นพันธมิตรซอฟต์แวร์ของเรา

Hubspot ยังใช้ "คุกกี้" ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวม (เช่น ที่อยู่ IP ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ ระยะเวลาการเยี่ยมชมและหน้าที่เยี่ยมชม) จะถูกประเมินโดย Hubspot ในนามของเรา เพื่อให้เราสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับการเยี่ยมชมหน้าเว็บของเรา และวิธีการใช้งาน ปรับปรุงสถานะทางอินเทอร์เน็ตของเรา หากคุณไม่ต้องการให้เราติดตามกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์และบล็อกของเราผ่าน Hubspot คุณสามารถปฏิเสธสิ่งนี้ได้ในข้อความยืนยันให้ใช้คุกกี้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก


ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ HubSpot ได้รับการรับรองภายใต้ข้อกำหนดของ EU-US Privacy Shield Framework และอยู่ภายใต้ TRUSTe Privacy Seal และ US-Swiss Safe Harbor Framework ซึ่งหมายความว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทที่ผ่านการรับรองในประเทศนอกยุโรปนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการปกป้องข้อมูลของยุโรป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HubSpot ที่นี่
ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก HubSpot เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป ที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้โดย HubSpot ที่นี่

3.1 แบบฟอร์มการติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนหน้าที่ PDPA จะบังคับใช้ใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทำอย่างไรบ้าง ตามมาตรา ๙๕ ใน พ.ร.บ.ได้ระบุไว้ว่า
“ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย ”

หน้า Landing Page เฉพาะผลิตภัณฑ์ของเรามีแบบฟอร์มการติดต่อ ซึ่งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถใช้เพื่อติดต่อเรา(มาตรา 24(3) ของ PDPA) (ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย) เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลคำขอติดต่อ ในกรณีนี้ ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะขยายไปถึงความสามารถในการตอบคำถามของคุณ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของคุณจะเป็นไปโดยสมัครใจโดยชัดแจ้งเสมอ (มาตรา 19 ของ PDPA) หากเราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามมาตรการก่อนทำสัญญา (มาตรา 24(3) ของ PDPA) เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย

ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ

 • ที่อยู่อีเมลของคุณและการสอบถามเป็นแบบถามข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินการกับคำถามและตอบกลับได้
 • คำนำหน้า ชื่อ นามสกุลและชื่อบริษัทเป็นช่องที่ไม่บังคับให้กรอกลงไป ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยสมัครใจและให้บริการแนวทางส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลการสนทนาและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในส่วนเก็บข้อมูลเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของเราจนกว่าคำถามของคุณหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะได้รับการชี้แจง หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบ เว้นแต่คำขอติดต่อจะส่งผลให้เกิดสัญญา ในกรณีนี้ ราสามารถและต้องเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คุณมีโอกาสที่จะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในการติดต่อจะถูกลบทันทีในกรณีนี้3.2 ลงทะเบียน Marketingblatt  เเละ Newsletter-Marketing

ในกระบวนการลงทะเบียนสำหรับการตลาดดิจิทัลของเรา ( จดหมายข่าว) เราเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากข้อมูลที่คุณป้อนในแบบฟอร์มการสมัคร

จากข้อมูลที่คุณป้อนในแบบฟอร์มการสมัคร

 • คำนำหน้า
 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล
 • การยินยอม

ข้อมูลทางเทคนิคที่รวบรวมเมื่อลงทะเบียน

 • ที่อยู่ IP
 • เวลาลงทะเบียนและประกาศความยินยอม
 • เว็บฟอร์มที่ใช้ลงทะเบียน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ Double-Opt-In Workflow 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถรวบรวมได้ในการทำการตลาดจดหมายข่าว

 • จดหมายข่าวแต่ละฉบับมีลิงก์ไปยังหน้าการอ้างถึง ซึ่งคุณสามารถระบุความสนใจของคุณ (เช่น ข้อมูลการตลาดหรืองานกิจกรรม) เพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้

สำหรับการประมวลผลข้อมูล คุณจะได้รับความยินยอมในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับ digitalMarketingblatt ของเรา คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมลิงก์ ลิงก์จะตรวจสอบที่อยู่อีเมลของคุณ กระบวนการนี้เรียกว่า Double-Opt-In (DOI) และปกป้องคุณและเราจากการใช้ที่อยู่อีเมลของคุณในทางที่ผิด
และช่วยพิสูจน์ว่าความยินยอมนั้นมาจากเจ้าของที่อยู่อีเมลที่ป้อนเมื่อลงทะเบียนเเล้วจริงๆ


ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บรวบรวมหากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนสำหรับ printMarketingblatt ของเรา

คำทักทาย
 • ชื่อและนามสกุล
 • ชื่อบริษัท
 • ที่อยู่อีเมล
 • ที่อยู่ (ถนน รหัสไปรษณีย์ เมือง)
 • การยินยอม
 • คุณสามารถบอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้เราทราบMarketingblatt ตีพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ปีละสองครั้ง โดยการลงทะเบียนสำหรับการพิมพ์ Marketingblatt เป็นการตกลงว่าเราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งฉบับพิมพ์ฟรีให้กับคุณ

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราโดยการลงทะเบียน การเปิดเผยข้อมูลนี้จะเป็นไปตามความสมัครใจโดยชัดแจ้งเสมอสำหรับการประมวลผลคือมาตรา 6 (1) ที่บัญญัติขึ้นตาม GDPR

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้สำหรับการจัดส่งตามปกติของ Marketingblatt ของเราเท่านั้น และจะไม่ส่งต่อไปยังบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Hubspot เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของเรา ตราบใดที่การสมัครใช้งานยังทำงานอยู่ คุณมีโอกาสที่จะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา digitalMarketingblatt แต่ละรายการมีลิงก์ยกเลิกการสมัคร นอกจากนี้ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ตลอดเวลา
(customer-care(at)w-4.com) และแจ้งให้เราทราบถึงการยกเลิกการสมัครของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในการสมัครรับจดหมายข่าวจะถูกลบออกทันที
ในกรณีที่มีการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลและการร้องขอให้ลบข้อมูลพร้อมกัน

 

3.3 ดาวน์โหลด

เราสร้างการไฟล์ดาวน์โหลดเป็นประจำ ยกตัวอย่างเช่น Whitepaper Infographic e-book งานนำเสนอ ใบปลิว ฯลฯ การสร้าง Whitepaper หรือ Infographic ที่ครอบคลุมต้องใช้เวลาในการเตรียมการและทรัพยากรอันมีค่าเป็นอย่างมาก เมื่อสมัครใช้งาน Marketingblatt ของเรา คุณจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาคุณภาพสูงพิเศษนี้ได้ สำหรับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ตลอดจนพื้นฐานทางกฎหมาย การจัดเก็บ การเพิกถอน และระยะเวลาการลบตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3.2 เราจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะทางการตลาดเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับการดาวน์โหลด ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ระดับความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ การใช้ระบบ ฯลฯ การประเมินคำถามเหล่านี้ช่วยเราในการสร้างเนื้อหาเพิ่มเติม

 

3.4 คุณสมบัติคัดกรองความคิดเห็น

บล็อกของเรามีคุณสมบัติแสดงความคิดเห็นที่ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นในโพสต์บนบล็อกได้ การใช้คุณลักษณะความคิดเห็นนี้จำเป็นต้องป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด เช่น ชื่อเเละนามสกุล และเว็บไซต์เป็นตัวเลือก ข้อกำหนดของที่อยู่อีเมลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถส่งต่อการคัดค้านหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณถึงคุณได้ หากคุณป้อนชื่อหรือนามสกุลของคุณเมื่อเผยแพร่ความคิดเห็น ข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ ที่อยู่อีเมลของคุณและข้อมูลโดยสมัครใจอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ความคิดเห็นถูกสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ใน Hubspot แต่จะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่มีเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิด ข่มขู่ หรือเหยียดเชื้อชาติ
หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราผ่านฟังก์ชันแสดงความคิดเห็น การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของคุณจะเป็นไปโดยสมัครใจโดยชัดแจ้งเสมอ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลคือมาตรา 6 (1) ที่บัญญัติขึ้น GDPR

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Marketing Automation Tool Hubspot ของเราจนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล คุณมีโอกาสที่จะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณป้อนในฟังก์ชันแสดงความคิดเห็นจะถูกลบออกทันทีในกรณีที่มีการเพิกถอน สิ่งนี้ต้องการให้ลบความคิดเห็นทั้งหมดที่คุณป้อนในบล็อกของเราด้วย


3.5 การวิเคราะห์ Hubspot

Hubspot ช่วยให้เราสามารถดำเนินการสำรวจและประเมินผลเชิงวิเคราะห์ต่อไปนี้

 • กิจกรรมบนเว็บไซต์และบล็อกของเรา
 • จำนวนการดูหน้าและระยะเวลาการเข้าพักของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • คลิกเส้นทางของผู้เยี่ยมชมที่เกี่ยวข้อง
 • ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านเว็บไซต์
 • เข้าถึงแลนดิ้งเพจ
 • อัตราการเปิดอีเมลของจดหมายข่าวและแคมเปญ


  การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ คุณสามารถยกเลิกการสมัครติดตาม Hubspot ผ่านปุ่ม "ปฏิเสธ" ในข้อความคุกกี้ได้ตลอดเวลา


4.คุกกี้

หน้าอินเทอร์เน็ตบางหน้าใช้สิ่งที่เรียกว่าคุกกี้ ความหมายของคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณและบันทึกโดยเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณและไม่มีไวรัส คุกกี้ทำหน้าที่ทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นมิตรกับผู้ใช้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้
คุกกี้ยังช่วยให้เราวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไร (ดู 3.6)
คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้เรียกว่า "session cookies" พวกเขาจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้อื่นๆ จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เรารู้จักเบราว์เซอร์ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้และอนุญาตเฉพาะคุกกี้ในแต่ละกรณี ยกเว้นการยอมรับคุกกี้ในบางกรณีหรือโดยทั่วไป และเปิดใช้งานการลบคุกกี้อัตโนมัติเมื่อปิดเบราว์เซอร์ หากปิดใช้งานคุกกี้ การทำงานของเว็บไซต์นี้อาจถูกจำกัด
มีความแตกต่างระหว่างคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม คุกกี้บุคคลที่หนึ่งคือคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้สำหรับเว็บไซต์ของเรา คุกกี้อื่นๆ ทั้งหมดเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของเราใช้ทั้งคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม

ไม่ใช่คุกกี้ทั้งหมดที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้อาจถูกรวบรวมผ่านคุกกี้

 • ที่อยู่ IP
 • ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ไม่รวบรวมบุคคลผ่านคุกกี้อาจรวมถึง

 • ภาษาเบราว์เซอร์
 • ข้อมูล Session

ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการออกแบบเว็บไซต์นี้เท่านั้น คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ของบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics, Hubspot) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนและใช้งานโดยเราเท่านั้น
หากคุณไม่ต้องการใช้คุกกี้โดยทั่วไป คุณสามารถดูและลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณและควบคุมการใช้คุกกี้โดยทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคุณลักษณะวิธีใช้เบราว์เซอร์ของคุณหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถตัดออกได้ว่าส่วนสำคัญของเว็บไซต์และบริการที่นำเสนอจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องอีกต่อไปหากคุณไม่อนุญาตคุกกี้
พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคคือมาตรา 6 (1) ของ GDPR พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคุกกี้ที่ไม่มีความจำเป็นทางเทคนิค (คุกกี้วิเคราะห์) คือมาตรา 6 วรรค 1 ของ GDPR


 

5. การวิเคราะห์ของ Google

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics นี่คือบริการของ Google Inc. ("Google") สำหรับการวิเคราะห์การเข้าถึงหน้าอินเทอร์เน็ต และทำให้เราสามารถปรับปรุงข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตของเราได้ คุกกี้ (ดูด้านบน) ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้ (ที่อยู่ IP เวลาเข้าถึง ระยะเวลาการเข้าถึง) จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและจัดเก็บไว้ที่นั่น การประเมินกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราจะถูกส่งไปยังเราในรูปแบบของรายงาน Google อาจเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมไว้กับบุคคลที่สาม ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำ หรือในกรณีที่บุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google รหัสติดตามของ Google ของข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตของเราใช้ฟังก์ชัน "_anonymizeIp()" ดังนั้นที่อยู่ IP จะได้รับการประมวลผลเพิ่มเติมในรูปแบบย่อเท่านั้น เพื่อไม่ให้มีการอ้างอิงส่วนบุคคลโดยตรงที่เป็นไปได้ถึงคุณ คุณยังสามารถป้องกันการติดตั้งคุกกี้โดย Google Analytics โดยเลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่ Google Analytics ยังสามารถปิดการใช้งานและควบคุมโดยส่วนขยายของเบราว์เซอร์เช่น tools.google.com/dlpage/gaoptout การใช้ข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณ

Click here to be excluded from the Google Analytics evaluation process.

6. การใช้ GOOGLE MAPS

เราใช้องค์ประกอบ "Google Maps" จาก Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ต่อจากนี้ "Google" บนเว็บไซต์ของเรา
ทุกครั้งที่คุณเข้าถึงองค์ประกอบ Google Maps Google จะตั้งค่าคุกกี้เพื่อประมวลผลการตั้งค่าและข้อมูลของผู้ใช้เมื่อคุณดูหน้าเว็บที่มีองค์ประกอบ Google Maps ตามกฎแล้ว คุกกี้นี้จะไม่ถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ แต่จะหมดอายุหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง เว้นแต่คุณจะลบด้วยตนเองล่วงหน้า
หากคุณไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานบริการ "Google แผนที่" ได้ ดังนั้นจึงเป็นการป้องกันการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Google ในการดำเนินการนี้ คุณต้องปิดใช้งานฟังก์ชัน Java Script ในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราต้องการชี้ให้เห็นว่าในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ "Google แผนที่" หรือในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น เช่นเดียว การใช้ "Google Maps" และข้อมูลที่ได้รับผ่าน

7. โซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ของเราเชื่อมโยงไปยังหน้า Facebook ของเรา เช่นเดียวกับโปรไฟล์ของเราบน Twitter, Google+, LinkedIn และ Xing ข้อมูลจะไม่ถูกส่งไปยัง Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn หรือ Xing เพียงแค่เชื่อมโยงไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องผ่านไอคอน


เราชี้ให้เห็นว่าคุณใช้หน้า Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn และ Xing ของเราตลอดจนหน้าที่การใช้งานโดยสมัครใจและอยู่ในความรับผิดชอบของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้คุณลักษณะแบบโต้ตอบ (เช่น การแสดงความคิดเห็น การแบ่งปัน การให้คะแนน) เราชี้ให้เห็นว่าข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณในบริบทนี้ประมวลผลโดย Facebook Ltd., Twitter Inc., Google LLC, LinkedIn Inc. และ Xing SE และอาจถ่ายโอนไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป ข้อมูลที่ Facebook, Twitter, Google, LinkedIn หรือ Xing ได้รับและวิธีการใช้มีการอธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในนโยบายการใช้ข้อมูลของตน คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการติดต่อและตัวเลือกการตั้งค่าสำหรับโฆษณาที่นั่น คุณสามารถดูหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลได้ที่นี่:


8. YOUTUBE Video

ไซต์ของเราใช้ YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA ซึ่งเป็นตัวแทนของ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA สำหรับการฝังวิดีโอ โดยปกติ เมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าวิดีโอที่ฝังไว้ ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกส่งไปยัง YouTube และคุกกี้จะถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม เราฝังวิดีโอ YouTube ของเราด้วยโหมดความเป็นส่วนตัวขั้นสูง ในกรณีนี้ YouTube จะยังคงติดต่อบริการ Google DoubleClick แต่นโยบายส่วนบุคคลของ Google จะไม่ประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยเหตุนี้ YouTube จึงไม่จัดเก็บข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว้นแต่พวกเขาจะดูวิดีโอ หากคุณคลิกวิดีโอ ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกส่งไปยัง YouTube และ YouTube จะรู้ว่าคุณได้ดูวิดีโอนั้นแล้ว หากคุณลงชื่อเข้าใช้ YouTube ข้อมูลนี้จะถูกกำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถป้องกันได้โดยออกจากระบบ YouTube ก่อนเริ่มวิดีโอ

เราไม่มีความรู้และไม่มีอิทธิพลต่อการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณโดย YouTube สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ YouTube นอกจากนี้ สำหรับการจัดการทั่วไปและการปิดใช้งานคุกกี้ โปรดดูคำอธิบายทั่วไปของเราในการประกาศการปกป้องข้อมูลนี้

9. HYPERLINKS

ข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตบางรายการของเรามี hyperlinks ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ เราไม่ตรวจสอบเว็บไซต์เหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

10. SERVER-LOGFILES

ผู้ให้บริการโฮสต์ของหน้าเว็บของเราจะรวบรวมและบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเบราว์เซอร์ของคุณจะส่งถึงเราโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเข้าถึงหน้าเว็บของเรา ซึ่งรวมถึง

 • เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ / ขอเซิร์ฟเวอร์
 • ปริมาณข้อมูลที่โอน
 • ข้อความเกี่ยวกับการเรียกค้นสำเร็จ
 • ประเภทเบราว์เซอร์และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • URL ผู้อ้างอิง (หน้าที่เข้าชมก่อนหน้านี้)
 • ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึง
 • ที่อยู่ IP

 • การจัดเก็บที่อยู่ IP ชั่วคราวโดยระบบเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สามารถส่งหน้าเว็บของเราไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับสิ่งนี้ ต้องเก็บที่อยู่ IP ไว้อย่างน้อยตลอดระยะเวลาของเซสชัน นอกจากนี้ ข้อมูลในไฟล์บันทึกยังใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราและเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา Logfiles ไม่ได้ใช้เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวม การจัดเก็บที่อยู่ IP ช่วยให้บังคับใช้กฎหมายได้ในกรณีของการโจมตีทางไซเบอร์หรือในกรณีที่มีการใช้งานที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากที่อยู่ IP สามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ผ่านผู้ให้บริการเพื่อให้สามารถระบุตัวตนได้ ด้วยเหตุนี้ ไฟล์บันทึกจึงถูกเก็บไว้ที่พันธมิตรโฮสติ้งของเราเป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้วจึงลบทิ้ง
  พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในไฟล์บันทึกคือมาตรา 6 (1) (f) GDPR การรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดหาหน้าเว็บและการจัดเก็บข้อมูลในไฟล์บันทึกมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา จึงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับคุณ

 

11. สิทธิในข้อมูล การแก้ไข การลบ การจำกัดการประมวลผล การพกพาข้อมูล การคัดค้านและการร้องเรียน

เมื่อใดก็ได้ หน่วยงานกำกับดูแลและกฎระเบียบของยุโรปให้สิทธิ์แก่คุณ

 • เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ของคุณ ที่มาและผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ระยะเวลาของการจัดเก็บ หรือเกณฑ์หากเป็นไปไม่ได้ เพื่อกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งไปยังประเทศที่สามหรือไปยังองค์กรระหว่างประเทศ หากเป็นเช่นนั้น คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการค้ำประกันที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการโอน
 • เพื่อแก้ไข เช่น การแก้ไข ความสมบูรณ์ หรือการลบข้อมูลของคุณโดยทันที
  เพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูล
 • เพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูล
 • จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจตามการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว - รวมถึงการทำโปรไฟล์ - ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายหรือส่งผลกระทบต่อคุณในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
 • ไปร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยจะมีผลในอนาคต
ตามคำขอของคุณ เราสามารถมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ของคุณในรูปแบบทั่วไป หรือโอนไปยังบุคคลอื่นที่รับผิดชอบ

ส่งเรื่องร้องเรียนและติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประกาศการปกป้องข้อมูลนี้หรือข้อมูลที่เก็บไว้ โปรดติดต่อเราที่  customer-care(at)w-4.com.Trustpilot